NH Radio Muziekmix
————–
Fijne kerstdagen!:
Samen met NH Radio

Onbepaald – Jaarboek Boerenlandvogels 2020

26 december 2020 • De Agenda

2020 was een dramatisch weidevogelseizoen voor de grutto en andere weidevogels. Dat is de treurige conclusie als je de cijfers in het Jaarboek Boerenlandvogels 2020 ziet. Een extreem droog voorjaar en veel predatie zorgden voor slechte broedresultaten bij alle soorten, ondanks alle inspanningen van natuurbeheerders, boeren en vrijwilligers om de weidevogels te beschermen. Al deze partijen hebben hun schouders er onder gezet dit jaar om zoveel mogelijk weidevogelkuikens groot te krijgen, maar het is niet gelukt de weidevogelpopulatie op peil te houden.   

Elk jaar presenteert Landschap Noord-Holland in het Jaarboek Boerenlandvogels de gegevens en verhalen die de stand van de boerenlandvogels in de provincie Noord-Holland laten zien. In dit jaarboek worden o.a. beschreven welke onderzoeken gedurende het jaar zijn uitgevoerd en welke inspanningen vrijwilligers en organisaties met veel enthousiasme en passie verrichten om de boerenlandvogels te behouden. Deze passie en enthousiasme zien we als lichtpuntjes. Gelukkig komen de akkervogels in de Boerenlandvogelbalans 2020 beter uit de bus. In Noord-Holland richten steeds meer agrariërs, die lid zijn van een van de vier Agrarische Collectieven in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, akkerranden voor vogels in en dat areaal breidt zich gestaag uit.

Landschap Noord-Holland is van mening dat rigoureuze keuzes nodig zijn. Het roer zal om moeten. Het ‘Aanvalsplan grutto’ dat op initiatief van Pieter Winsemius met een groot aantal natuurorganisaties, boeren en overheden is opgesteld, biedt een veelbelovend nieuw perspectief. Het plan roept op om samen het broed biotoop te verbeteren door het creëren van grote leefgebieden van minimaal 1000 hectare. In deze leefgebieden wordt ingezet op het verhogen van het waterpeil, het vergroten van de structuur in de graslanden en het tegengaan van predatie. Met een financieel perspectief voor de boeren. Landschap Noord-Holland ondersteunt dit plan.

Meer informatie of het boek bekijken? Kijk op: www.landschapnoordholland.nl

Zelf nog een leuke uittip? Zin in een uitstapje dit weekend? Bel tijdens de uitzending naar 088-8505152, spreek een voicemail in op 088-8505707 of mail [email protected].

Te gast: Wim Tijsen
Deel dit artikel

Een fragment van De Agenda

Zin in een uitstapje dit weekend? Heb je zelf een uittip? Bel tijdens de uitzending naar 088-8505152, of spreek de voicemail in op 088-8505707. Contact: [email protected].

Meer van De Agenda