Radio Ritmundo
Nu op NH Radio: Radio Ritmundo

Vakbonden willen dat AOW-leeftijd van 66 jaar

24 januari 19 •

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan vakbonden FNV, CNV, en VCP stevig actie voeren voor een beter pensioen. Eén van de eisen: niet nóg langer doorwerken maar de AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar. Ben jij het daarmee eens?

Landelijke actiedag

De bonden organiseren de komende weken honderden informatiebijeenkomsten om mensen te mobiliseren. Op 18 maart volgt een landelijke actiedag, net voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens de bonden luistert dit kabinet alleen naar aandeelhouders, niet naar gewone mensen. Eind vorig jaar klapte na zeven jaar onderhandelen het pensioennoverleg tussen de vakbonden, het kabinet en werkgevers uit elkaar. Ze konden het niet eens worden over hervormingen die het pensioenstelsel ook in de toekomst uitvoerbaar moeten houden.

Wat willen de bonden?

De vakbonden komen nu met drie eisen die er voor moeten zorgen dat iedereen in Nederland op tijd kan stoppen met werken en kan rekenen op een redelijk inkomen. Dit zijn de eisen:

1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar

De vakbonden zien dat dat steeds meer mensen moeite hebben om in goede gezondheid hun pensioenleeftijd te halen. Bovendien geven ook mensen die nu nog lang niet met pensioen mogen massaal aan eerder te willen stoppen dan de AOW-leeftijd. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onacceptabel. Daarom moet de AOW-leeftijd onmiddellijk worden bevroren.

2. Indexatie voor iedere generatie

In de meeste pensioenfondsen is al bijna 10 jaar niet geïndexeerd (vehoging van de pensioenen om stijgende kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen). Sommige fondsen dreigen in 2020 te gaan korten. Wij willen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en van het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt. Korten op het pensioen moet worden voorkomen.

3. Pensioen voor alle werkenden

De bonden willen dat alle werkenden in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Dus ook zzp’ers, zelfstandigen en werknemers met onzekere contracten.

Wat vind jij?

Steun jij de eisen van de vakbonden of denk je dat hiermee het pensioenstelsel onbetaalbaar wordt? Tot welke leeftijd wil jij doorwerken? We horen het graag.